Ana Sayfa » Python ile ElasticSearh de kayıt silme ve kayıt arama

Python ile ElasticSearh de kayıt silme ve kayıt arama

Aşağıdaki kodlarla Python ElasticSearch kütüphanesi ile kayıtlarını silebilir yada içlerinde arama yapabilirsiniz.

 

# -*- coding: utf-8 -*-

import elasticsearch, json, sys

reload(sys)
sys.setdefaultencoding('utf-8')


es = elasticsearch.Elasticsearch() # localhost, port 9200

 

 

es.delete(index="posts", doc_type="blog", id=2) # id 2 yi sil
es.indices.delete(index='posts', ignore=[400, 404]) # tüm kayıtları temizle

 

sonuclar = es.search(index='posts', q='muslu')


sonucvarmi = sonuclar['hits']['hits']

if not sonucvarmi:
    print('Eşleşme bulunamadı!')
else:

    for bul in sonucvarmi:
        print('sitesahibi:{}\nicerik:{}\baslik:{}\netiketler: {}\n\n'.format(
        bul['_source']['sitesahibi'],
        bul['_source']['icerik'],
        bul['_source']['baslik'],
        bul['_source']['etiketler']
))


Muslu YÜKSEKTEPE

5/5

Önceki Konu: Python ve ElasticSearch uygulaması
Sonraki Konu: Google Page Speed Modulü

RSS, Sitemap.xml